8 pósters amb el nom de les notes en francès de  del mètode Kodaly. Il.lustracions i notes.

X